Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen
 
 
 
       Follow us on        
 
            
 
 
  
Disclaimer                                           »Terug naar Index
 
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de namen,
logo’s en slogans gebruikt of genoemd op deze website evenals
andere reclame uitingen van Gobanna of aanverwante bedrijven
waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten en
content, berusten uitsluitend bij Gobanna en behoudt zich deze rechten
uitdrukkelijk voor.
De (auteurs-) rechten met betrekking tot het formaat en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie)  berusten uitsluitend bij Gobanna  
 De inhoud van deze site mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gobanna is het
onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig
onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt
noodzakelijk is voor het  gebruiken van deze website.
Gobanna heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang  tot
informatie te onthouden dan wel om informatie van deze site te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Gobanna,
sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
Prijzen en levering worden uitsluitend schriftelijk of per email overeengekomen en kunnen niet worden ontleent aan de website.
 
Gobanna